Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-CĐCT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 như sau: Xem chi tiết

Thông báo này đã được thay thế bằng thông báo số 481/TB-CĐCT ngày 12/7/2021. Xem chi tiết Thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm học 2021 - 2022