Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-CĐCT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-CĐCT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ xét tuyển theo 02 hình thức: Học bạ và Phiếu điểm

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mức thu học phí năm học 2020 -2021 như sau: Xem chi tiết

Đối tượng và điều kiện xét tuyển của các ngành như sau: