Tất cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển tại Trường Cao đẳng Cần Thơ (bao gồm đăng ký trực tuyến, nộp hồ sơ trực tiếp và gửi qua đường bưu điện) khẩn trương đến Trường để hoàn thành hồ sơ xét tuyển. Khi đi thí sinh mang theo các loại hồ sơ gồm:

Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển và nhận hồ sơ nhập học của từng Đợt như sau:

Quyết định thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 Xem chi tiết