Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong toàn xã hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp về việc phòng, chống dịch bệnh covid-19;

Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức kỳ thi Năng khiếu đợt 4 theo hình thức trực tuyến (online) vào lúc 7g00 ngày 20/10/2021. Thí sinh cần chuẩn bị như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-CĐCT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022, Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành đào tạo Nghề (đợt 5) Năm học 2021 - 2022 như sau: Xem chi tiết

Kết quả trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non đợt 3 và các ngành đào tạo Nghề đợt 4

Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-CĐCT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022, Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (đợt 4) Năm học 2021 - 2022 như sau: Xem chi tiết

Kết quả kỳ thi Năng khiếu đợt 5 theo hình thức trực tuyến (online) ngày 07/10/2021.