Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học và đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học (tại chức cũ) năm 2021 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Thấp như sau: Xem chi tiết

Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến liên thông đại học Trường Đại học Đồng Tháp

Lịch học các lớp liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp hệ VLVH: Xem chi tiết