ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VLVH 2020

     Thông báo về việc tạm ngừng và dời thời gian nhận Lệ phí ôn thi tuyển sinh liên thông

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh mời anh chị học viên đã đóng Lệ phí ôn thi đến Trường Cao đẳng Cần Thơ để nhận lại 600.000đ, vì năm nay Trường Đại học Đồng Tháp chỉ xét tuyển các ngành liên thông Đại học nên anh chị chỉ đóng Lệ phí xét tuyển là 360.000đ.

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết