Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Thấp như sau: Xem chi tiết

Lịch học các lớp liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp hệ VLVH: Xem chi tiết

Căn cứ công văn số 582/ĐHĐT-TTLKĐT ngày 30/6/2020 về việc khai giảng đại học hình thức VLVH 2020, tại Trường Cao đẳng Cần Thơ của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp,

Kết quả Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH năm 2020

Kế hoạch giảng dạy các lớp ĐH liên thông K17, K18 năm học 2019-2020 (Đợt học tháng 3, 4, 5): Xem chi tiết