Thông báo tuyển sinh thạc sĩ của trường Đại học Đồng Tháp liên kết với Trường Cao đẳng Cần Thơ