CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY

Xem thông báo số 247/TB-CĐCT ngày 28/4/2020 về việc tuyển sinh trung cấp chính quy 
các ngành đào tạo Nghề năm học 2020 - 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Tài chính - Ngân hàng

5340202

2

Thư viện - Thiết bị trường học

5320207

3

Văn thư hành chính

5320301

4

Hành chính văn phòng

5320305

5

Pháp luật

5380101

6

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

7

Hướng dẫn du lịch

5810103

8

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

5810205

9

Thiết kế và quản lý Website

5480215

10

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

5480106

11

Quản trị mạng máy tính

5480209

12

Quản lý tài nguyên và môi trường

5850103

13

Du lịch lữ hành

5810101

14

Tin học ứng dụng

5480205

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.