CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Tài chính - Ngân hàng

5340202

30

2

Thư viện - Thiết bị trường học

5320207

30

3

Văn thư hành chính

5320301

30

4

Hành chính văn phòng

5320305

60

5

Pháp luật

5380101

60

6

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

60

7

Hướng dẫn du lịch

5810103

30

8

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

5810205

30

9

Thiết kế và quản lý Website

5480215

30

10

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

5480106

30

11

Quản trị mạng máy tính

5480209

30

12

Quản lý tài nguyên và môi trường

5850103

30

13

Du lịch lữ hành

5810101

30

14

Tin học ứng dụng

5480205

60

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.