Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông, đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2019 như sau: Xem chi tiết

Lịch thi kết thúc học phần các lớp ĐH liên thông (vừa làm vừa học) tại Trường Cao đẳng Cần Thơ như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng 2), liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2019 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Kế hoạch giảng dạy các lớp ĐH liên thông K17, K18 năm học 2018-2019 (Đợt học tháng 3, 4, 5): Xem chi tiết

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học khóa 2018, ngày thi 13/01/2019: Xem chi tiết