Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học và đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hình thức VLVH năm 2021

Đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại đây: https://forms.gle/EzYmxhPwiZvFodPQ7