Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết

Lịch học lớp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học Khóa 2 năm 2020 Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc Khai giảng lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy THCS vào lúc 7h30 ngày 06/6/2020 tại phòng học 213 (Nhà học A2).

Căn cứ Thông báo số 124/TB-CĐCT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học, Nhà trường dự kiến kế hoạch mở lớp như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học như sau: Xem chi tiết