Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Thí sinh đăng ký các lớp chứng chỉ ngắn hạng: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Bồi dượng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại đây: https://forms.gle/mnn1JUWAzqdBE5258

Lịch học lớp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học Khóa 2 năm 2020 Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết

Căn cứ Thông báo số 124/TB-CĐCT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học, Nhà trường dự kiến kế hoạch mở lớp như sau: Xem chi tiết