Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế, cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT, cụ thể như sau:

Thí sinh đăng ký các lớp chứng chỉ ngắn hạng: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Bồi dượng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại đây: https://forms.gle/mnn1JUWAzqdBE5258

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: Xem chi tiết