Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục năm 2020 như sau: Xem chi tiết