Trường cao đẳng Cần Thơ thông báo danh sách học viên lớp Tiểu học hạng 3 khai giảng ngày 27/03/2021 còn thiếu điểm chuyên đề 5. Học viên vui lòng liên hệ giảng viên để bổ sung bài.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I, II, III, Giáo viên THPT hạng I, II, Giáo viên Tiểu học hạng I, II, III, Giáo viên Mầm non hạng II, III vào lúc 7h30 ngày 19/6/2021 tại Giảng đường 1.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I, II, III, Giáo viên THPT hạng I, II vào lúc 7h30 ngày 29/5/2021 tại Giảng đường 1.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng III, Giáo viên Tiểu học hạng III vào lúc 7h30 ngày 08/5/2021 tại Giảng đường 1.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng II, III, Giáo viên Tiểu học hạng II, III, Giáo viên THCS hạng I, II vào lúc 7h30 ngày 27/3/2021 tại Giảng đường 1.