Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng III, Giáo viên Tiểu học hạng III vào lúc 7h30 ngày 08/5/2021 tại Giảng đường 1.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng II, III, Giáo viên Tiểu học hạng II, III, Giáo viên THCS hạng I, II vào lúc 7h30 ngày 27/3/2021 tại Giảng đường 1.

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III năm 2020 cụ thể như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III năm 2020 cụ thể như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Khai giảng (dự kiến) Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng III, Khóa 2 năm 2020 vào lúc 07h15’ ngày 18/07/2020 tại Phòng 213 (Nhà học A2).