Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học và đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2023 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết