Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế, cụ thể như sau:

Tải về thông báo: Bấm vào đây