Tất cả sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ khai báo về việc tiêm vaccine theo mẫu sau: https://forms.gle/kb8GfdeQtJtdAUVs7

Căn cứ công văn số 1344/SNV-CCVC ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều hướng dẫn thủ tục chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 như sau: Xem chi tiết