Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc Khai giảng lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy THCS vào lúc 7h30 ngày 06/6/2020 tại phòng học 213 (Nhà học A2).

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc học lớp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc học lớp chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu Tiểu học, Mầm non như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy THCS chuyên ngành Tiếng Anh và Tin học như sau: Xem chi tiết