Căn cứ Thông báo số 124/TB-CĐCT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiểu học, Nhà trường dự kiến kế hoạch mở lớp như sau: Xem chi tiết