Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập gồm: (Xem chi tiết)

- Giáo viên THPT: Giáo viên hạng I; Giáo viên hạng II; Giáo viên hạng III
- Giáo viên THCS: Giáo viên hạng I; Giáo viên hạng II; Giáo viên hạng III
- Giáo viên Tiểu học: Giáo viên hạng II; Giáo viên hạng III; Giáo viên hạng IV
- Giáo viên Mầm non: Giáo viên hạng II; Giáo viên hạng III; Giáo viên hạng IV