Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học (tại chức cũ) năm 2021 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết