Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Thấp như sau: Xem chi tiết