Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng II, III, Giáo viên Tiểu học hạng II, III, Giáo viên THCS hạng I, II, Giáo viên THPT hạng I vào lúc 7h30 ngày 27/3/2021 tại Giảng đường 1.