Trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ như sau: Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Giáo viên Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; Giáo viên THCS dạy môn Khoa học Tự nhiên; Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Trường cao đẳng Cần Thơ thông báo danh sách học viên lớp Tiểu học hạng 3 khai giảng ngày 27/03/2021 còn thiếu điểm chuyên đề 5. Học viên vui lòng liên hệ giảng viên để bổ sung bài.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên THCS hạng I, II, III và Giáo viên THPT hạng I, II vào lúc 7h30 ngày 26/02/2022 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Trường Cao đẳng Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I, II, III, Giáo viên THPT hạng I, II, Giáo viên Tiểu học hạng I, II, III, Giáo viên Mầm non hạng II, III vào lúc 7h30 ngày 19/6/2021 tại Giảng đường 1.