Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020 liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp như sau: Xem chi tiết