Căn cứ thông báo số 156/TB-ĐHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020;

     Căn cứ thông báo số 114/TB-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Cần Thơ về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2020;

     Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh mời anh chị học viên đã đóng Lệ phí ôn thi trước ngày 26/02/2020 đến Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận lại Lệ phí ôn thi (600.000đ). Vì kể từ năm 2020 Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh các ngành liên thông Đại học bằng hình thức xét tuyển, theo tinh thần thông báo số 156/TB-ĐHĐT.

     - Khi đến nhận Lệ phí ôn thi, học viên nhớ mang theo Biên lai thu tiền và CMND/CCCD

     - Thời gian: đến hết ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính)

     - Địa điểm: Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh